Vergaderen

Vele mensen voelen zich pas goed, als hun agenda geen enkele leegte vertoont. Vele dagen van de week hebben ze een vergadering bij de verschillende verenigingen waarvan ze lid zijn. Tijdens al die vergaderingen trachten ze van 20h00 tot 22h00 de anderen van hun eigen groot gelijk te overtuigen en uit te leggen wat de anderen het best zouden moeten doen. Om 22h00, razen ze terug naar huis, want morgen staat hen weer een overvolle agenda te wachten. Als er hen wordt gevraagd iets te doen, of ergens aanwezig te zijn op een evenement georganiseerd door één van die verenigingen, verkondigen ze met veel trots dat ze geen tijd hebben, ze hebben immers een zeer druk leven. Dat is juist, in hun agenda is er immers voor ieder moment van de week iets gepland. Hun leven wordt geleid door hun agenda, ze controleren hun eigen leven niet meer.

Als er tussen die vergaderingen zich problemen voordoen, heb je nog altijd de GSM. Fantastisch, maar enkel in het geval de opgeroepen persoon tijd heeft voor een gesprek. Ik heb geen tijd, bel mij eens terug is dan het antwoord van iemand van wie de agenda steevast overvol zit. Dan is er nog de mogelijkheid van een e-mail. Mensen met overvolle agenda’s blijken er meestal wel in te slagen zelf zeer veel e-mail’ s te sturen. Het probleem is echter wanneer je zelf een e-mail stuurt. Als ze jouw e-mail al zouden hebben gelezen, hebben ze zeker geen tijd hem te beantwoorden. Je wacht dan gewoon de volgende vergadering af. Als die vergadering ook een overvolle agenda heeft, heb je weer een probleem, want een agenda, hoe stom die ook is samengesteld moet steeds stipt worden afgewerkt. Voor dat iemand het beseft is het weer 22h00 en raast iedereen weer terug naar huis en kun je enkel hopen dat de agenda van de volgende vergadering minder vol is. En tegen die volgende vergadering ben je het vast vergeten wat je te zeggen had.

Anderen hebben ook een overvolle agenda maar ze vergaderen meerdere malen per maand, voor dezelfde vereniging. Ze kunnen het niet nalaten elkaar bijna iedere dag te bellen en nemen zo uitgebreid de tijd om met elkaar te praten. Dat is hun manier om op ieder moment van de dag met iets bezig te zijn. De meeste tijd besteden ze aan het uitvoeren van alles wat ze zelf hebben beslist. Ze kennen dan ook alle mogelijke problemen, wat een voordeel is wanneer op een volgende vergadering naar oplossingen moet worden gezocht. Ze sturen e-mail ’ s naar elkaar, met enkel het doel elkaar te informeren, informatie te delen om zo samen meer kennis op te doen. De agenda van hun vergaderingen zit niet overvol. Ze hebben zelfs voldoende tijd om na de vergaderingen nog uitvoerig na te babbelen. Vele mensen beweren zelfs dat ze steeds over hetzelfde zitten te zeuren. Het zijn mensen die na verloop van jaren met veel genoegen vaststellen wat ze allemaal hebben verwezenlijkt en er ook fier op kunnen zijn.

Guido Van Rossen
guido.van.rossen@telenet.be