Links
SOCIO-ECONOMISCH BELANG VAN DE WATERSECTOR IN VLAANDEREN
RICHTLIJN 2000/60/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
Water in Europa:naar een duurzaam gebruik?
Water a shared responsibility  The United Nations  World Water Development Report 2