Op blz 9 vindt je het volgende :

' Culturen die niet prioritair gebouwd waren op accumulatie van rijkdom, op concurrentie, op maken van winst, werden
omgesmeed en moesten ingeschakeld worden in de wereldwijde race voorwaarts. Culturele
diversiteit werd beschouwd als een belemmering voor 'ontwikkeling' Grote delen van het
Zuiden ondergingen zo hetzelfde proces dat decennia vroeger in het Noorden had
aangevangen: de onderwerping van steeds meer aspecten van het sociale leven aan de
economie. En die economie is helemaal gericht op hét voorbeeld van geslaagde ontwikkeling,
het 'universele' model van de industrielanden. Ontwikkeling wordt cultureel-psychologisch
gezien mimesis, nabootsing, navolging.

En dan is er een derde probleem: met het verstrijken van de decennia is het duidelijk
geworden dat de klassieke invulling van ontwikkeling - iedereen dezelfde vorm en hetzelfde
niveau van welvaart als in de industrielanden - fysisch onmogelijk geworden is. Want naast
het rechtvaardigheidsvraagstuk heeft zich op wereldvlak een ecologisch vraagstuk
ontwikkeld. '


Blz 6

De tweede wereldoorlog is voorbij, de Verenigde Staten zijn als sterkste economische en politieke macht
uit de oorlog gekomen. Die nieuwe positie willen ze consolideren  …


Een paar persoonlijke bedenkingen

-Als we bepaalde goeie dingen uit het zuiden al zouden willen overnemen, wie zou die dan ons aanpraten. En als je al zou denken dat mensen uit het zuiden dat het beste zouden kunnen doen, zijn zij  immers degenen die 'hulp' ( hulp bepaald door anderen) ontvangen en daarom wordt er met hun mening weinig of nooit rekening gehouden.

-Politiekers beloven steeds meer dingen die rekening houden met de 'goesting' van de mensen. De Groenen zouden mensen moeten overtuigen dat ze veel meer zorg moeten dragen voor het milieu, dus dingen doen tegen hun goesting …


Juli 2010

Guido Van Rossen
guido.van.rossen@telenet.be